Hakkımızda

Kurumsal

Hakkımızda

Geçmişten günümüze birtakım önyargılar ile yaklaşılan Romanlar, sosyal dışlanma başta olmak üzere, yoksulluk, işsizlik, barınma, temel hak ve hizmetlere erişememe ve bunlardan yararlanamama gibi pek çok sorunla birlikte yaşamlarını sürdürmüşlerdir.

Roman gençler başta olmak üzere tüm dezavantajlı gençlerin her türlü ayrımcı politika ve uygulamalara karşı güçlendirilmesi, gençlerin karar ve politika oluşturma ve uygulama süreçlerine aktif katılımının desteklenmesi, gençler arasında insan haklarına saygının, evrensel demokratik değerlerin, barış, kardeşlik ve dayanışma duygularının güçlendirilmesi ,sosyal dışlanma ve ayrımcılıkla mücadelede gençlerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerinin içinde bulundukları toplumun kültürel çeşitliliğinin ve değerinin farkında olarak artırılması, toplumsal ve ekonomik yaşama aktif bir biçimde katılabilmesi için çalışmalar yapmak amacı ile derneğimiz 03.12.2009 yılında Ankara’da kurulmuştur.

Kurulduğu günden bugüne başta Roman gençler olmak üzere tüm dezavantajlı gençlerin gençlik projeleri ile kişisel gelişimlerini artırma, 18-30 yaş arası gençler arasında girişimciliği artırma, erken yaşta evliliklerle mücadele kapsamında ailelerin ve gençlere yönelik farkındalık artırma, okul terk oranlarının azaltılması, kadın ve erkeklerin istihdama eşit katılımını sağlamak için eğitim kursları düzenlemek gibi faaliyetlerin yanı sıra Roman kültürünün özellikle Romanes dilinin kaybolmaması için  yerel, ulusal ve uluslararası paydaşlar ile çalışmalar yürütmektedir. 

İndirilebilir İçerik
Hakkımızda