Hakkımızda
Bizi Tanıyın

Derneğimiz Hakkında

Geçmişten günümüze birtakım önyargılar ile yaklaşılan Romanlar, sosyal dışlanma başta olmak üzere, yoksulluk, işsizlik, barınma, temel hak ve hizmetlere erişememe ve bunlardan yararlanamama gibi pek çok sorunla birlikte yaşamlarını sürdürmüşlerdir.

Roman gençler başta olmak üzere tüm dezavantajlı gençlerin her türlü ayrımcı politika ve uygulamalara karşı güçlendirilmesi, gençlerin karar ve politika oluşturma ve uygulama süreçlerine aktif katılımının desteklenmesi, gençler arasında insan haklarına saygının, evrensel demokratik değerlerin, barış, kardeşlik ve dayanışma duygularının güçlendirilmesi ,sosyal dışlanma ve ayrımcılıkla mücadelede gençlerin kişisel,

Devamını Oku
Derneğimiz Hakkında

Neler Yapıyoruz ?

Gençlik Akademisi

Gençlik Akademisi

ROMANES dilinin korunması ve gençlerin farkındalığının artırılması ve Roman Akademi üyesi kuruluş temsilcilerinin Roman toplumunun sorunlarına çözüm bulmak için yerel yönetimler ile arabuluculuk görevi görme kapasitelerinin artırılmasını amaçlıyoruz.

Erken Yaşta Evlilikle Mücadele

Erken Yaşta Evlilik

“Erken yaşta evlilik” roman toplumunun temel problemleri arasında yer almaktadır. Roman çocukların içinde bulundukları kısır döngüden kurtularak eğitimde kalmaları, istihdam edilerek çalışma hayatına dahil olmaları ve erken yaşta evlenmelerinin önüne geçmek için var gücümüzle çalışıyoruz. ROMAN Gençlerin Kaderi Erken Evlilik Değil Eğitim ve Nitelikli İstihdamdır” projemizi başarıyla tamamladık.

STK'lara Katılım

STK'lara Katılım

İçinde bulunduğumuz toplumda yaşadığımız sorunların çözümünde Sivil Toplumun gücünün farkındayız. Roman kadın ve gençlerin sivil topluma katılımını destekliyoruz.   “Roman Kadın ve Gençlerin Sivil Topluma Katılımın Desteklenmesi” ve “Batı Balkanlar ve Türkiye'deki Roman Sivil Toplumunu Güçlendirmeye Yönelik Ortak Girişim” projelerimizi başarıyla tamamladık.

Kültürümüzü Koruma

Kültürümüzü Koruma

Roman Gençlik Derneği olarak Romanes dilinin ve Roman kültürünün korunması ve yaşatılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Romanların tarihi, meslekleri, yaşam tarzı ve Romanes dilinin tanıtılması için proje ve savunuculuk faaliyetlerimize diğer Roman Dernekleri ile işbirliği içinde devam ediyoruz.

Bizden Haberler

Ekibimiz

Selçuk Karadeniz

Selçuk Karadeniz

Başkan
Nilay Karadeniz

Nilay Karadeniz

Başkan Yardımcısı
Semra Çelik

Semra Çelik

Sekreter